Dịch vụ Email doanh nghiệp

dv-email
 Các câu hỏi thường gặp về giá cả
Người dùng là gì?

Người dùng được định nghĩa là địa chỉ email cá nhân hóa (name@yourcompany.com). Bí danh email nhóm (support@yourcompany.com) được bao gồm miễn phí và không bị tính là người dùng.

Sự khác biệt giữa gói linh hoạt và gói hàng năm là gì?

Gói linh hoạt – Bạn có thể thêm và xóa người dùng bất cứ lúc nào. Bạn chỉ phải thanh toán cho dịch vụ được sử dụng trong tháng đó. Bạn được tính hóa đơn hàng tháng.

Gói 1 năm – Bạn cam kết sử dụng G Suite đủ một năm và nhận giá chiết khấu. Bạn có thể thêm nhiều người dùng hơn, nhưng không thể xóa người dùng trong năm đó mà không trả phí. Bạn được tính hóa đơn theo từng tháng với giá 58.000 đ /người dùng/tháng. Chỉ có sẵn cho gói G Suite tiêu chuẩn.